نوئل آبی

 

 

نام لاتین: 

Picea pungens
تیپ رویشی:  درخت
وضعیت خزان:  هميشه سبز
سرعت رشد:  کند
ارتفاع:  9 متر
قطر تاج:  4 متر
نیاز نوری:  آفتابی - نیم سایه
نیاز آبی:  متوسط
معیار زیبایی:  شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی:  تمام فصول
قابلیت هرس:  نياز ندارد
مقاومتهای اکولوژیک:  مقاوم به آفات
خاک مناسب:  اسيدی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها و چمن کاریها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود:       ضعيف
+ نوشته شده توسط مهندس فرشادپیلسته تلفن7452469-0911 در دوشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ و ساعت 16:28 |