دیفن باخیا

Dieffenbachia amoena

نام انگلیسی:Dumb Cane, Leopar Lily

                                                                                

دیفن باخیا

                                                                                                         

تعدادی از گیاهان وجود دارند که سمی هستند، بنابراین باید در جابجایی آنها بسیار دقت کنید. دیفن باخیا از این دسته از گیاهان است که باید در جابجایی آن، مراقبت و دقت زیاد داشته باشید. سعی کنید از دستکش استفاده کنید، تا از تماس با شیره گیاه که سمی بوده و سوزش زیادی دارد جلوگیری کنید. به خاطر داشته باشید که در پایان کار تمام قسمتهایی از دستتان را که بدون پوشش بوده و تمام ابزاری را که استفاده کرده اید بشوئید.

بهترین زمان برای تکثیر دیفن باخیا، از اواسط بهار تا اوایل تابستان است. قلمه های انتهایی ساقه به طول 5/12-10 سانت را با یک چاقوی تیز از گیاه مادری جدا و برگهای پائینی قلمه ها را که ممکن است به زیر خاک فرو روند، جدا کنید. ابتدا قلمه ها را در پودر هورمون ریشه زایی فروبرید و سپس هر قلمه را در گلدانی با قطر دهانه 11-9 سانت، حاوی کمپوست مخصوص بذر و قلمه قرار دهید. قلمه ها را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید و دور از تابش مستقیم خورشید قرار دهید و در دمای 24-22 درجه، تا زمان ریشه دهی که ممکن است تا دوماه طول بکشد، نگاه دارید.لازم است گاهگاهی کیسه پلاستیکی را بردارید و برگهای پوسیده و پژمرده را جداکنید تا از انتشار آلودگیهای قارچی جلوگیری کنید .

زمانی که ریشه دهی انجام شد، کیسه پلاستیکی را بردارید و شروع به تغذیه گیاه کنید و زمانی که گیاه به اندازه کافی رشد کرد، آن را در گلدانی با قطر دهانه 13 سانت حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت کشت نمائید. دیفن باخـیا که بیش از اندازه رشد کرده و دارای ساقه های بلند، محکم و بدون برگ است را نیـز می توان با روش تقسیم ساقه تکثیر کرد. ساقه محکمی را انتخاب و به قسمتهایی به اندازه 5/7سانت ببرید، سپس هر قسمت را به آرامی در سطح گلدانی حاوی ماسه (ماسه بنائی) قرار دهید و مانند روش مشابه در قلمه های انتهایی ساقه مورد توجه و رسیدگی قرار دهید. هر قلمه ی ساقه معمولأ یک گیاه را بوجود می آورد ولی گاهی دو جوانه نیز ایجاد می کند.

+ نوشته شده توسط مهندس فرشادپیلسته تلفن7452469-0911 در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۵ و ساعت 12:8 |